Zapraszamy na nasz profil!

Informacje

Informacje przedszkolne

Wydarzenia we wrześniu

» 19 września godz. 13.30 – teatr Vaśka, przedstawienie pt. „Konik garbusek”
( przypominamy o odświętnym stroju )

» 27 września godz. 13.30 – koncert „Małe czerwone jabłuszko”


 

Zajęcia dodatkowe 2019/2020

Informacja dla Rodziców

www.zaszczepsiewiedza.pl/bajka-dla-dzieci
„Zaszczep się wiedzą” – darmowa bajka w formie audiobooka i do druku (format pdf)
 

Dyżury nauczycieli

Grupa I
mgr Anna Mężydło – wtorek w godz. 15.30 – 16.00
mgr Karolina Wiśniewska – czwartek w godz. 15.00 – 15.30

 

Grupa II
lic. Karolina Kuszmider – wtorek w godz. 15.30 – 16.00
mgr Paulina Grzybowska – wtorek w godz. 15.00 – 15.30

 

Grupa III
mgr Grażyna Małolepsza – czwartek w godz. 15.30 – 16.00
lic. Monika Kryszak – wtorek w godz. 16.00 -16.30

 

Grupa IV
mgr Krystyna Kudłacik – piątek w godz. 15.00 – 15.30
mgr Irena Zachulska – wtorek w godz. 16.30 – 17.00

 

Grupa V
mgr Ewa Nowak – środa w godz. 16.00 – 16.30
lic. Monika Kryszak – wtorek w godz. 16.00 – 16.30

 

Grupa VI
mgr Karina Golczyk – czwartek w godz. 15.00 – 15.30
mgr Paulina Grzybowska – wtorek w godz. 15.00 – 15.30

 

Grupa VII
mgr Magdalena Ledworowska – poniedziałek w godz. 15.30 – 16.00
mgr Oliwia Ligman – Stasiak – 

 

Grupa VIII
mgr Róża Karaszewska – środa w godz. 16.00 – 16.30
mgr Karolina Wiśniewska – czwartek w godz. 15.00 – 15.30
…………………………………………………………………………………………..
Instruktorzy sportowi
mgr Oliwia Ligman – Stasiak – 
mgr Krzysztof Rydyński – 
……………………………………………………………………………………………
Logopeda mgr Anna Matysiak – 
Psycholog 

Akcje organizowane w przedszkolu

Serdecznie zachęcamy Rodziców i dzieci do aktywnego udziału w akcjach organizowanych w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020:
  • Akcja charytatywna „Makulatura na Misje” (raz w miesiącu w wyznaczonym terminie)
  • Akcja charytatywna „Zbiórka nakrętek” dla chorego chłopca (w każdą środę)
  • Akcja okolicznościowa „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” (w wyznaczonym terminie)

Urodzinki w grupach

W roku szkolnym 2019/2020 urodzinki dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych będą obchodzone w trzeci piątek miesiąca podczas drugiego śniadania.

Dni wolne w roku 2019

2 maja 2019 (czwartek)

21 czerwca 2019 (piątek)

16 sierpnia 2019 (piątek)

27 grudnia 2019 (piątek)

RODO

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym  informujemy , że

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „RADOŚĆ” Urszula Pachnik, Paweł Pachnik s.c tel.: 523429315, adres e-mail: przedszkole@radosc.com Mogą się Państwo kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie ,  e-mailem.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Niepublicznym „RADOŚĆ” Urszula Pachnik, Paweł Pachnik:  e-mail tomaszpowala@wp.pl

  3. Państwa dane osobowe  będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego     rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego Pani/Pana/Państwa dziecka.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

6. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do osób trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.