Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Informacje

Informacje przedszkolne

Wielkanocny Przegląd Twórczości Plastycznej

 

PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

ILUSTRACJA DO KSIĄŻKI

„Wielkanocna przygoda”

 

 

Celem konkursu jest:

– wyrażanie siebie poprzez działalność plastyczną,

– poszukiwanie i zastosowanie ciekawych, różnorodnych środków wyrazu,

– rozwijanie kreatywności dzieci,

– możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,

– współdziałanie dziecka i rodzica podczas planowania i tworzenia.

 

Zasady uczestnictwa:

1.   Przegląd skierowany jest do dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Radość” w Bydgoszczy

2.   Zadaniem dzieci jest stworzenie  przy pomocy rodziców lub opiekunów ilustracji do książki o tematyce wielkanocnej np. „Przygoda kurczaczka ”, „Jak zajączek pisanki malował”, „Wełniany baranek”. Praca musi zawierać tytuł!

3.   W przeglądzie mogą wziąć udział przedszkolaki w wieku 4, 5 i 6 lat oraz ich rodzice.

4.   W przygotowanej pracy plastycznej (ilustracji) musi być widoczny wkład dziecka!

5.   Format pracy A4, technika wykonania dowolna

6.   Każda praca powinna zawierać etykietę z następującymi danymi:

– imię i nazwisko oraz wiek dziecka

– grupa, do której uczęszcza dziecko

– tytuł pracy

– informacja z kim została wykonana praca

 

Wzór:

Katarzyna Kowalska 6 lat, gr. IV

„Przygoda kurczaczka”

Praca wykonana z mamą i tatą
 

7.   Prace należy dostarczyć do nauczycieli grup do dnia 3 kwietnia 2023 roku.

8.   Każde dziecko może wykonać tylko jedną pracę.

9.   Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na gazetce w holu przedszkola, później zwrócone zostaną autorom.

10.   Dla uczestników przeglądu przewidziana jest niespodzianka.

 

 Koordynatorem konkursu są Grażyna Małolepsza i Kaja Pachnik

Wydarzenia w marcu

21 marca obchodzimy powitanie wiosny i „Dzień Kolorowej Skarpetki”

23 marca godz. 13.30 Teatr Vaśka zaprezentuje przedstawienie pt. „Kapryśna księżniczka”

Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dzieciom i rodzicom,

którzy zaangażowali się w akcje charytatywną „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

Piękne dary w postaci nowych, kolorowych przyborów i materiałów plastycznych

zostaną przekazane dla dzieci z domu dziecka.

 

 

Zajęcia dodatkowe od 13 lutego 2023r.

 

Dyplom UNICEF

 

Dni wolne w roku szkolnym 2022 2023

Dni wolne w roku szkolnym 2022/2023

31 października 2022 (poniedziałek)

2 maja 2023 (wtorek)

9 czerwca 2023 (piątek)

14 sierpnia 2023 (poniedziałek)

Charytatywna zbiórka nakrętek

Charytatywna akcja zbierania plastikowych nakrętek przez cały rok szkolny.

Można je wrzucać w każdą środę do kosza znajdującego się

przy wejściu głównym do przedszkola.

Zachęcamy do udziału w akcji.

Więcej informacji na stronie Fundacji

https://dzieciom.pl/podopieczni/36112

Urodzinki w marcu

Urodzinki dzieci odbędą się w trzeci piątek miesiąca, 17 marca podczas drugiego śniadania.