Zapraszamy na nasz profil!

Archiwum wpisów

Lut0 Wpisów
Mar0 Wpisów
Kwi0 Wpisów
Maj0 Wpisów
Cze0 Wpisów
Lip0 Wpisów
Sie0 Wpisów
Wrz0 Wpisów
Paź0 Wpisów
Lis0 Wpisów
Gru0 Wpisów
REKRUTACJA
 
Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Radość”
 
 
 
 
Rozdział I
Zasady postępowania rekrutacyjnego
 
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
Termin zapisów dziecka na kolejny rok szkolny zostaje podany na stronie www.radosc.com oraz na gazetce informacyjnej dla rodziców w holu szatni.
Zapisy dotyczą dzieci nowych oraz już uczęszczających do przedszkola.
 
Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.
 
Rodzice (opiekun prawny dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka::
  • złożyć prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
  • podpisać umowę z dyrektorem przedszkola
 
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
  • dzieci już uczęszczające do przedszkola
  • rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola
  • dzieci pracowników Przedszkola Niepublicznego „Radość”
 
Rozdział II
Zasady ogłaszania rekrutacji
 
Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców, podając termin składania przez rodziców kart zapisu dziecka do przedszkola oraz informacji o miejscu udostępnienia zainteresowanym niniejszego regulaminu.
 
Rozdział III
Przepisy końcowe
 
Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie przedszkola.
Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
Istnieje możliwość zapisywania do przedszkola dziecka urodzonego w roczniku 2 lata poprzedzającego rocznik bieżący
Dzieci do przedszkola zapisuje się na konkretny rok szkolny.
Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku
 
 
Rekrutacja dzieci
do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

1. Od 1 września 2018r. przedszkole przyjmuje karty zgłoszenia dzieci urodzonych w 2017r. oraz w styczniu i lutym  2018r
 
 
Rekrutacja dzieci
do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022
 
Od 1 września 2019r. przedszkole przyjmuje karty zgłoszenia dzieci urodzonych w 2018r. oraz w styczniu i lutym 2019r.
 
Rekrutacja dzieci
do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023
 
Od 1 września 2020r. przedszkole przyjmuje karty zgłoszenia dzieci urodzonych w 2019r. oraz w styczniu i lutym 2020r.
 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście u Dyrekcji placówki.
 
 
Karta zgłoszenia dziecka do pobrania: Karta Zgłoszenia