Zapraszamy na nasz profil!

KADRA
Nauczyciele:
mgr Karina Golczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego, instruktor nauki pływania
mgr Ewa Nowak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel rytmiki
mgr Krystyna Kudłacik – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Grażyna Małolepsza – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Róża Karaszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Magdalena Ledworowska- nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Joanna Dragun – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda
mgr Iwona Kujawa – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel j. angielskiego
mgr Magdalena Szmyt- nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka angielskiego
mgr Anna Mężydło – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Paulina Grzybowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
lic. Karolina Kuszmider – nauczyciel wychowania przedszkolnego
lic. Monika Jackowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Oliwia Ligman – Stasiak – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania, ratownik wodny
mgr Krzysztof Rydyński – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor koszykówki, instruktor nauki pływania, Ratownik WOPR, trener wioślarstwa
mgr Mateusz Kuliński – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor nauki pływania, trener judo, Ratownik WOPR
 
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje mgr Ewa Pikies – Homa – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli.
 
Pracę nauczycieli wspierają Panie:
Magdalena Antonowicz
Alina Barszczyk
Justyna Duszka
Lucyna Nesterok
Hanna Stafij
Agnieszka Marchel
 
W kuchni gotują:
Sławomir Tomaszewski
Maria Gruda

 

O stan techniczny przedszkola dbają:
Józef Lewandowski
Jędrzej Drzycimski