Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

DYREKCJA

Urszula Pachnik – dyrektor ds. dydaktycznych

Paweł Pachnik – dyrektor ds. dydaktyczno-administracyjnych

Kaja Pachnik

 
KADRA
Nauczyciele:
mgr Ewa Nowak – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Karina Golczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego, instruktor nauki pływania
mgr Róża Karaszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Grażyna Małolepsza – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Anna Mężydło – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel religii
mgr Magdalena Ledworowska- nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Krystyna Kudłacik – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Karolina Wiśniewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Ewelina Osińska  – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Ewelina Szkaradek – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Magdalena Szmyt – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego

lic. Kaja Pachnik – nauczyciel wychowania przedszkolnego, instruktor pływania, nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Dobrzańska – psychoterapeuta

mgr Marta Habrzyk – psycholog, socjoterapeuta

mgr Katarzyna Abramczyk-Baranowska – nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog

mgr Justyna Bereza – nauczyciel wspomagający, logopeda

mgr Anna Matysiak – neurologopeda

mgr Oliwia Ligman-Stasiak – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania, ratownik wodny, nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Krzysztof Rydyński – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor koszykówki, instruktor nauki pływania, Ratownik WOPR, trener wioślarstwa
mgr Mateusz Kuliński – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor nauki pływania, trener judo, Ratownik WOPR
 
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje:
mgr Ewa Pikies-Homa – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli
 
Pracę nauczycieli wspierają Panie:
Magdalena Antonowicz
Alina Barszczyk
Justyna Duszka
Lucyna Nesterok
Hanna Stafij
Dorota Bejtka
Małgorzata Kokoszewska
 
 
W kuchni gotują:
Sławomir Tomaszewski
Maria Gruda

 

O stan techniczny przedszkola dbają:
Józef Lewandowski
Edward Norkus