Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Organ prowadzący

Urszula Pachnik – dyrektor ds. dydaktycznych

Paweł Pachnik – dyrektor ds. dydaktyczno-administracyjnych

Kaja Pachnik-Witkiewicz – nauczyciel

 
KADRA
Nauczyciele:
mgr Paulina Bolechowicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Agata Domańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Joanna Drzewiecka- nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Wiktoria Dutkiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Karina Golczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego, instruktor nauki pływania
mgr Róża Karaszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Krystyna Kudłacik – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Magdalena Ledworowska- nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Grażyna Małolepsza – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Anna Mężydło – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel religii
mgr Kaja Pachnik-Witkiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego, instruktor pływania, nauczyciel języka angielskiego
mgr Ewelina Szkaradek – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Magdalena Szmyt – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego
mgr Karolina Wiśniewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Marta Habrzyk – psycholog, socjoterapeuta
mgr Justyna Bereza – nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopeda
mgr Violetta Lewandowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Marika Mordel – nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Katarzyna Nowakowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie, neurologopeda
mgr Natalia Sztark – nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Krzysztof Rydyński – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor koszykówki, instruktor nauki pływania, Ratownik WOPR, trener wioślarstwa
mgr Przemysław Wajer – instruktor pływania
mgr Mateusz Kuliński – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor nauki pływania, trener judo, Ratownik WOPR
mgr Maciej Wojciechowski – ratownik
mgr Katarzyna Ludwicka-Siekacz – instruktorka tańca zumby
mgr Maciej Pawłowski – nauczyciel rytmiki
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje:
mgr Ewa Pikies-Homa – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli
 
Pracę nauczycieli wspierają Panie:
Magdalena Antonowicz
Alina Barszczyk
Dorota Bejtka
Justyna Duszka
Wiktoria Judina
Małgorzata Kokoszewska
Hanna Stafij
 
W kuchni gotują:
Sławomir Tomaszewski
Maria Gruda

 

O stan techniczny przedszkola dbają:
Edward Norkus
Sergiusz Śliwa