Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

DYREKCJA

Urszula Pachnik – dyrektor ds. dydaktycznych

Paweł Pachnik – dyrektor ds. dydaktyczno-administracyjnych

Kaja Pachnik

 
KADRA
Nauczyciele:
mgr Karina Golczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego, instruktor nauki pływania
mgr Róża Karaszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Grażyna Małolepsza – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Anna Mężydło – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel religii
mgr Joanna Drzewiecka- nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Krystyna Kudłacik – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Magdalena Ledworowska- nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Magdalena Szmyt – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego

mgr Kaja Pachnik – nauczyciel wychowania przedszkolnego, instruktor pływania, nauczyciel języka angielskiego
mgr Ewelina Szkaradek – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Karolina Wiśniewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Wiktoria Dutkiewicznauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Anna Dobrzańska – psychterapeuta

mgr Marta Habrzyk – psycholog, socjoterapeuta

mgr Justyna Bereza – nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopeda

mgr Marika Mordel – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Katarzyna Nowakowska – nauczyciel współorganizujący kształcenie, neurolopeda

mgr Krzysztof Rydyński – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor koszykówki, instruktor nauki pływania, Ratownik WOPR, trener wioślarstwa
mgr Mateusz Kuliński – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor nauki pływania, trener judo, Ratownik WOPR
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje:
mgr Ewa Pikies-Homa – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli
 
Pracę nauczycieli wspierają Panie:
Magdalena Antonowicz
Alina Barszczyk
Justyna Duszka
Lucyna Nesterok
Hanna Stafij
Dorota Bejtka
Małgorzata Kokoszewska
Wiktoria Judim
 
W kuchni gotują:
Sławomir Tomaszewski
Maria Gruda

 

O stan techniczny przedszkola dbają:
Józef Lewandowski
Edward Norkus