Zapraszamy na nasz profil!

DYREKCJA

Urszula Pachnik – dyrektor ds. dydaktycznych

Paweł Pachnik – dyrektor ds. dydaktyczno-administracyjnych

 
KADRA
Nauczyciele:
mgr Ewa Nowak – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Karina Golczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego, instruktor nauki pływania
mgr Róża Karaszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Grażyna Małolepsza – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Anna Mężydło – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel religii
mgr Magdalena Ledworowska- nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Krystyna Kudłacik – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Karolina Wiśniewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Ewelina Osińska  – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Ewelina Szkaradek – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Karolina Hipnarowicz– nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego
lic. Kaja Pachnik – nauczyciel wychowania przedszkolnego, instruktor pływania
mgr Marta Habrzyk – psycholog, socjoterapeuta
mgr Oliwia Ligman – Stasiak – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor pływania, ratownik wodny
mgr Krzysztof Rydyński – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor koszykówki, instruktor nauki pływania, Ratownik WOPR, trener wioślarstwa
mgr Mateusz Kuliński – nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor nauki pływania, trener judo, Ratownik WOPR
 
 
Nadzór pedagogiczny sprawuje:
mgr Ewa Pikies – Homa – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli.
 
Pracę nauczycieli wspierają Panie:
Magdalena Antonowicz
Alina Barszczyk
Justyna Duszka
Lucyna Nesterok
Hanna Stafij
Dorota Bejtka
Małgorzata Kokoszewska
Hanna Bullera
 
W kuchni gotują:
Sławomir Tomaszewski
Maria Gruda

 

O stan techniczny przedszkola dbają:
Józef Lewandowski
Edward Norkus