Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Z przyjemnością informujemy, że po zakończonej ewaluacji zewnętrznej, Przedszkole Niepubliczne „RADOŚĆ” otrzymało

najwyższą ocenę – A.

 

  • Poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań
  • Poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagań
  • Poziom C – średni stopień wypełniania wymagań
  • Poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagań
  • Poziom E – niski stopień wypełniania wymagań
Wymaganie Poziom spełnienia wymagania
Przedszkole ma koncepcję pracy A

Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej

wychowanie przedszkolnego

A

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

mają charakter zorganizowany

A

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

są efektem współdziałania nauczycieli

A

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu

szans edukacyjnych

A

Wykorzystywane są zasoby środowiska

na rzecz wzajemnego rozwoju

A

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci,

które uczęszczały do przedszkola

A
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego A
Rodzice są partnerami A

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem.

Poniżej znajduje się plik do odczytu:

RAPORT