Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

raport

Raport z ewaluacji wewnętrznej

RAPORT W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

W celu zebrania informacji na temat gotowości rodziców do zmian nawyków żywieniowych oraz opinii dotyczącej jadłospisu przedszkolnego przeprowadzono wśród rodziców ankietę. Badanie miało charakter anonimowy. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania zamknięte oraz otwarte stwarzające możliwość swobodnej i nieskrępowanej wypowiedzi respondentów.

W badaniu wzięło udział 58% rodziców. Wydano 173 kwestionariuszy, otrzymano 100 wypełnionych.

Podsumowanie zebranych ankiet pozwala na wyłonienie zdecydowanej postawy rodziców w zakresie wpływu odżywiania ich dzieci i podawania im w przedszkolu zbilansowanych posiłków zaspokajających dzienne zapotrzebowanie na poszczególne produkty.

W związku z wejściem w życie nowych zasad żywienia dzieci, produkty i jadłospis przedszkolny ulegały stopniowej zmianie w odpowiedzi na zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia. Rodzice mieli okazje zapoznać się ze zmianami, które zostały zamieszczone na tablicy przy karcie jadłospisu oraz na stronie Internetowej przedszkola.

Daje się zauważyć, że rodzice w ankietach przywiązują znaczną wagę do produktów najbardziej wartościowych dla dziecka. Dużą popularnością cieszą się owoce i warzywa, chętne konsumowanie produktów zbożowych, systematyczne podawanie ryb, proponowanie do picia wody. Należy jednak pamiętać o tym, że żadna z grup produktów nie może w pełni pokryć zapotrzebowania na wszystkie składniki odżywcze. Tylko urozmaicona dieta i racjonalny sposób odżywiania zapewni zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie dziecka.

Wskazuje się, na decydującą rolę rodziców, którzy są najważniejszym ogniwem procesu kształtowania nawyków żywieniowych u dziecka.

Zebrane informacje wśród ankietowanych potwierdzają duże zaangażowanie rodziców w świadome przekazywanie wiedzy swoim dzieciom na temat zdrowego odżywiania. Współpraca domu z placówką korzystnie wpływa na zmiany w procesie budowania jakości pracy przedszkola w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia.

 

Mocne strony:

 

– pozytywna ocena jadłospisu proponowanego przez przedszkole

– posiłki oferowane w jadłospisie są zróżnicowane, zbilansowane i zaplanowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia

– wyrażenie jednomyślnej deklaracji rodziców do gotowości dokonywania zmian w jadłospisach domowych, aby wspierać działania przedszkola w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci

– duże zaangażowanie rodziców w przekazywanie dzieciom wiedzy na temat zdrowego żywienia

– podejmowanie wielu sposobów na wprowadzenie do diety dziecka nowych potraw, smaków, zachęcanie do próbowania

– proponowanie dzieciom dużej ilości owoców i warzyw

– preferowanie urozmaiconych produktów zbożowych

– popularyzowanie picia wody

– rodzice mają pomysły (które przedstawiają) na dalsze zmiany bądź modyfikację w sposobie żywienia dzieci w przedszkolu.

 

Słabe strony:

 

– zbyt duże preferowanie spożywania produktów typu fast – food

– pojawiło się zastrzeżenie dotyczące częstowania dzieci słodyczami w nagrodę

– podawanie zbyt dużej ilości słodyczy, jako przekąsek między posiłkami domowymi

– niskie spożywanie kasz i płatków owsianych z grupy produktów zbożowych

– stosunkowo mała chęć oferowania dzieciom do spożywania ciemnego pieczywa.

 

 Wnioski:

  1. Rodzice wyrażają gotowość do wspierania działań przedszkola w upowszechnianiu zasad zdrowego żywienia (100% badanych).
  2. 20 % rodziców uważa, że jadłospis przedszkolny jest przemyślany, urozmaicony,  dobrze zbilansowany i zgodny z zasadami zdrowego żywienia. Znaczna grupa rodziców proponuje wzbogacenie przedszkolnego jadłospisu, o następujących produkty: stosowanie przekąsek owocowo-warzywnych (65%), podawanie wody mineralnej do posiłków (60%), zwiększenie ilości soków owocowych i warzywnych (53%), oferowanie koktajli i sałatek owocowych,  podawanie  urozmaiconych surówek warzywnych, podawanie  owsianki z owocami  na I śniadanie. Nieliczni rodzice sugerują podawanie suszonych owoców,  zastąpienie cukru  miodem, ksylitolem, cukrem trzcinowym lub  cukrem brązowym, wprowadzenie  past kanapkowych z roślin strączkowych, zwiększenie ilości ciemnego pieczywa, makaronów, kaszy, płatków owsianych, soczewicy, ciecierzycy, ryb.
  3. Preferowane spożycie przez dzieci produktów zbożowych w domu to: makarony ( 94%), pieczywo (90%) i kasza (71%). Istnieje potrzeba  zwiększenia ilości spożywanej kaszy i płatków owsianych w domu  u 20% badanych oraz ryb u 37% badanych osób oraz ograniczenie spożywania przez dzieci fast-foodów (77%) na korzyść oferowania suszonych owoców, produktów mlecznych, płatków i wafli kukurydzianych.
  4. Współpraca rodziców i przedszkola korzystnie wpływa na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci. Badane osoby podkreślają znacząca rolę  przykładu osobistego osób dorosłych, wspólnego przygotowywania posiłków, wspólnego serwowania ich w atrakcyjnych formach,  zachęcanie dzieci i chwalenie za próbowanie nowych smaków, proponowanie rymowanek zachęcających  do jedzenia, nagradzanie dzieci naklejkami. realizację tematów kompleksowych podejmujących tematy zdrowego stylu życia, współpracę z domem rodzinnym, uświadamianie dzieciom korzyści zdrowotnych wynikających ze spożywania zdrowych posiłków.
  5. W przedszkolu istnieje potrzeba wyeliminowania  nagradzania dzieci słodyczami oraz  organizowania urodzin dzieci  z zachowaniem  zasad zdrowego żywienia, popularyzowanie wśród dzieci picia wody mineralnej  niegazowanej do posiłków.

 

 Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu pracy przedszkola:

  1. Wyeliminowanie nagradzania dzieci słodyczami
  2. Organizowanie urodzin dzieci z zachowaniem zasad zdrowego żywienia
  3. Serwowanie potraw i dań ze zwróceniem uwagi na walory estetyczne
  4. Wykorzystanie indywidualnych propozycji kulinarnych rodziców w celu dalszych korzystnych zmian w zdrowym żywieniu dzieci w przedszkolu.
  5. Upowszechnianie wśród dzieci spożywania owsianki wraz z dodatkiem owoców podanej w atrakcyjnej formie.