Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

projekt

Projekt edukacyjny „Poznajemy wirusa”

Starszacy z grupy IV i VI oraz dzieci 5 letnie zrealizowały temat kompleksowy pod hasłem „Poznajemy wirusa i zostajemy bohaterem w walce z nim”. Celem projektu było określenie zagrożeń związanych z wirusem i poznanie sposobów ochrony przed koronawirusem. Podczas projektu przedszkolaki brały udział w zabawach badawczych, gromadziły i wyjaśniały pojęcia związane z wirusem, rozwiązywały zagadki o tematyce prozdrowotnej, w pracach plastycznych wyrażały swoje pomysły na zapobieganie wirusom. Realizacja tematu była wspaniałą okazją do utrwalenia zasad właściwej higieny osobistej i zaprezentowania odpowiedzialnej postawy za zdrowie własne i osób z najbliższego otoczenia.

 

Edukacyjny projekt badawczy w grupie IV „Strażak naszym przyjacielem”

Dzieci 6-letnie z grupy IV przez tydzień brały udział w projekcie, którego celem było poznanie pracy strażaka i podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej. Na początku ustaliliśmy zasoby wiedzy: przygotowaliśmy siatkę wstępną i listę pytań, na które spróbowaliśmy samodzielnie znaleźć odpowiedzi. Przez tydzień poszukiwaliśmy wiadomości poprzez: gromadzenie kącika strażackiego w sali, przeglądanie Internetu, czytanie książek, rozmowy, naukę wierszy, piosenek, zabawy badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i ruchowe. Najwięcej informacji i wrażeń dostarczyła nam wycieczka do jednostki straży pożarnej i zajęcia edukacyjne ,,Ognik”. Na koniec tygodnia podsumowaliśmy projekt, uzupełniając siatkę tematyczną o zdobyte wiadomości i odpowiedzi na nasze pytania. Wykonaliśmy piękne prace plastyczne oraz przygotowaliśmy ,,dzienniczek projektu”. Teraz wiemy bardzo dużo o pracy strażaków i ochronie przed pożarem.