Zapraszamy na nasz profil!

obróbki

Wycieczka do zakładu obróbki metali

Grupa VII na wycieczce w zakładzie obróbki metali RENOX.