Zapraszamy na nasz profil!

dyŻury

Dyżury nauczycieli

Grupa I 

Krystyna Kudłacik – piątek w godz. 16.00 – 16.30

 

Grupa II

Anna Mężydło – czwartek w godz. 16.30 – 17.00

Paulina Grzybowska – czwartek w godz. 16.00 – 16.30

 

Grupa III

Ewa Nowak – poniedziałek w godz. 15.30 – 16.00

 

Grupa IV 

Iwona Kujawa – środa w godz. 15.00 – 15.30

Grażyna Małolepsza – wtorek w godz. 15.00 – 15.30

 

Grupa V

Róża Karaszewska – środa w godz. 15.30 – 16.00

Karolina Kuszmider – wtorek w godz. 15.00 – 15.30

 

Grupa VI

Magdalena Szmyt – czwartek w godz. 15.00 – 15.30

Grażyna Małolepsza – wtorek w godz. 15.00 – 15.30

 

Grupa VII

Karina Golczyk – czwartek w godz. 15.00 – 15.30

Karolina Kuszmider – wtorek 15.00 – 15.30

 

Grupa VIII

Magdalena Ledworowska – poniedziałek 16.00 – 16.30

…………………………………………………………………………………………..

Instruktorzy sportowi

 

Oliwia Ligman – Stasiak – piątek 16.30 – 17.00

Krzysztof Rydyński – czwartek 15.45 -16.15

……………………………………………………………………………………………

Logopeda Anna Matysiak – czwartek 16.00 – 16.30

 

Psycholog Beata Bujanowska – poniedziałek 13.30 – 15.30

 

 

Dyżury nauczycieli

Dyżur nauczyciela

 

Grupa I

Pani Asia – czwartek 15.30 – 16.00

Pani Krysia – poniedziałek 15.30 – 16.00

Grupa II

Pani Karina – czwartek 14.30 – 15.30

Pani Krysia – poniedziałek 15.30 – 16.00

Grupa III

Pani Magda L. – wtorek, 16.30 – 17.00

Pani Magda Sz. – poniedziałek,  16.30 – 17.00

Grupa IV

Pani Róża – środa 15.30 – 16.00

Grupa V

Pani Iwona – czwartek 15.00 – 15.30

Pani Weronika – wtorek 15.00 – 15.30

Grupa VI

Pani Kasia – poniedziałek 16.00 – 16.30

Pani Ewa – środa 16.00 – 16.30

Grupa VII

Pani Ania – czwartek 15.30 – 16.00

Grupa VIII

Pani Grażyna – czwartek 16.30 – 17.00

Pani Weronika – wtorek 15.00 – 15.30

Kamil Zalewski- czwartek 14.00- 14.30

Grupa IX

Pani Iza- poniedziałek 14.30-15.00

Dyżury nauczycieli

DYŻURY NAUCZYCIELI W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH :

 

Prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania z nauczycielem

u pań na dyżurze w szatni

 

GRUPA I – mgr Karina Golczyk – czwartki w godz. 14.30 – 15.30

 

GRUPA II – mgr Iwona Kujawa – czwartki w godz. 15.00 – 1530

mgr Ewa Nowak – wtorki w godz. 15.00 – 15.30

 

GRUPA III – mgr Magdalena Ledworowska – poniedziałki w godz. 15.15 – 15.45

  lic. Krystyna Kudłacik – środy w godz. 15.30 – 16.00

 

GRUPA IV – mgr Izabela Łuczak – poniedziałki w godz. 15.00 – 15.30

mgr Ewa Nowak – wtorki w godz. 15.00 – 15.30

GRUPA V – mgr Katarzyna Suska – czwartki w godz. 15.30 – 16.00

mgr Beata Bandoszek – wtorki 16.00-16.30

 

GRUPA VI – mgr Anna Mężydło -wtorki w godz. 15.00 – 15.30

        lic. Krystyna Kudłacik – środy w godz. 15.30 – 16.00

 

GRUPA VII – mgr Róża Karaszewska

mgr Joanna Dragun – wtorki w godz. 15.00 – 15.30

 

GRUPA VIII – mgr Grażyna Małolepsza -piątki w godz. 16.00-16.30

mgr Beata Bandoszek – wtorki 16.00-16.30

mgr Mateusz Kuliński – wtorki w godz. 15.30 – 16.00

mgr Krzysztof Rydyński  – wtorki w godz. 15.45 – 16.15

mgr Kamil Zalewski – piątki 15.15- 15.45