Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Rok Przedszkolaka

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2008/2009 ROKIEM PRZEDSZKOLAKA, jako rok upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Najważniejsze zadania Ministerstwa Edukacji Narodowej:

– upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat

– zagwarantowanie każdemu dziecku co najmniej rocznej edukacji przedszkolnej przygotowującej do nauki w szkole

– zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez realizowanie całej podstawy programowej we wszystkich formach organizacyjnych wychowania przedszkolnego

– dostosowanie form wychowania  przedszkolnego do potrzeb lokalnego środowiska.

Priorytety te towarzyszą podejmowanej po wielu analizach decyzcji o obniżeniu wieku rozpoczynania nauki szkolnej. (ze str www.men.gov.pl)

Artykuł Rok Przedszkolaka – Realna Szansa czy Chwyt Propagandowy?

http://www.monitor.edu.pl/analizy/rok-przedszkolaka-a-realna-szansa-czy-chwyt-propagandowy.html

INFORMATOR na stronie Ministerstwa –  http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/rok_przedszkolaka.pdf

Rok Przedszkolaka  – http://www.fio.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=546&Itemid=278

Comments are closed.