Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Program profilaktyczny „Dziecko bez próchnicy”

Już od listopada zaczniemy realizować :

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „DZIECKO BEZ PRÓCHNICY”

Program Unijny organizowany przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,

dofinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy :

Ochrona zdrowia

Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana

do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”

Celem głównym Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat.

Cel ten zostanie osiągnięty między innymi poprzez:

a)nauczanie zasad prawidłowego szczotkowania zębów wraz z instruktażem u dzieci

w wieku przedszkolnym (3-5 lat)

b)edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej skierowaną zarówno do

dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do ich rodziców/opiekunów i nauczycieli

Warunkiem uczestniczenia dziecka w projekcie jest :

-wypełnienie formularza zgłoszeniowego danego dziecka przez rodzica/opiekuna

-wypełnienie formularza zgłoszeniowego rodzica/opiekuna

DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA

( formularze u nauczycieli grup)

W ramach projektu dziecko otrzyma :zestawy do higieny jamy ustnej -szczoteczki i pasty do zębów, ulotki edukacyjne dla dzieci.

Rodzice wezmą udział w zajęciach edukacyjnych w ramach Edukacji Bezpośredniej

( jednorazowe, przedszkole poda termin i miejsce spotkania) , otrzymają również ulotki edukacyjne dla rodziców

Pełen tekst regulaminu na stronie: www.zebymalegodziecka.pl/

Koordynator projektu :Róża Karaszewska

Comments are closed.