Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Informacja o zmianach w realizacji zadań Przedszkola Niepublicznego „RADOŚĆ”.

Szanowni Państwo,

przesyłamy informację o zmianach w realizacji zadań Przedszkola Niepublicznego „RADOŚĆ”.
Sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie od 25.03.2020 do odwołania na podstawie stosownych przepisów.

 

1. Przedszkole prowadzi kształcenie na odległość z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik.
2. Realizacja programu nauczania i podstawy programowej odbywać się będzie przez pocztę internetową, stronę na facebooku oraz stronę www.radosc.com. Nauczyciele przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
3. Nauczyciele wysyłają rodzicom materiały i zadania do realizacji w systemie tygodniowym za pomocą poczty internetowej lub w formie tekstowej i/lub załącznika w każdy poniedziałek do godziny 9.00 .
4. Nauczyciel może prowadzić również zajęcia za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując między innymi połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne jak również przekazywać wiedzę w formie nagrań, wykorzystania zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.)
5. Każda informacja wysłana rodzicom musi być opatrzona tematem.
6. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego tj. zerówka zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania otrzymania materiałów do pracy.
7. W przypadku braku informacji zwrotnej od rodzica, wychowawca ma obowiązek sprawdzić przyczyny braku reakcji, jeżeli brak reakcji wynika z problemów technicznych, wychowawca ustala z rodzicem formę przekazania materiałów od nauczycieli np. przez odbiór wydrukowanych materiałów w sekretariacie Przedszkola.

 

Z poważaniem
Urszula Pachnik i Paweł Pachnik
Dyrektorzy Przedszkola Niepublicznego „RADOŚĆ”

Comments are closed.