Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi nazywany także Światowym Dniem Ziemi oraz Międzynarodowym Dniem Ziemi to święto obchodzone 22 kwietnia niemal na całym świecie. Celem święta jest zwrócenie uwagi mieszkańców Ziemi na ekologiczną stronę planety i promowanie postaw związanych z ochroną przyrody.

Dzień Ziemi jest okazją do promowania proekologicznej postawy nie tylko wśród najmłodszych – poprzez zaangażowanie w akcję sprzątania świata czy naukę recyklingu, ale również wśród dorosłych, którzy często zapominają, że powinni ograniczać zużycie energii elektrycznej, ograniczać zużycie wody i jak najczęściej korzystać z materiałów, które nadają się do recyklingu. Oczywiście o planetę trzeba troszczyć się codziennie, poprzez zmianę przyzwyczajeń, a nie tylko od święta.

 

 

 

Edukacja ekologiczna w przedszkolu ma głównie na celu:

– zaznajamianie z określeniami roślin i zwierząt chronionych, poznanie ich nazw

– ukazywanie zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka: zatruwanie wód, powietrza,

  gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów

  w  niedozwolonych miejscach

– poznanie sposobów dbania o środowisko: zakładanie filtrów na kominy fabryczne, 

  budowanie oczyszczalni ścieków, stacje uzdatniania wody, segregacja odpadów, 

  recykling

– kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt (dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków w zimie)

– wyrabianie nawyków: dokręcania kranów, wyłączania światła, segregowanie śmieci,  

– wyrzucanie śmieci do kosza, aktywne włączanie się w akcje proekologiczne.

– przeprowadzenie zabaw badawczych przedstawiających zjawiska zanieczyszczenia

  wody: sprawdzanie czystości śniegu, filtrowanie wody przez naturalne filtry, np. piasek

– poznawanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów przyrody

– kształtowanie postawy proekologicznej: nieniszczenie roślin (niełamanie gałęzi, 

  niedeptanie trawników, klombów z kwiatami).

Comments are closed.