Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Zabawy z piłką

Ćwiczenia, zabawy i gry z piłką są jednym z najbardziej uniwersalnych środków wychowania fizycznego oddziałującym, jako bodziec fizyczny, na fizyczną stronę osobowości dziecka. Dzięki wielkiemu bogactwu ruchowemu ćwiczenia, zabawy i gry z piłką są podstawowym środkiem wychowania fizycznego; przede wszystkim dzięki temu, iż wszechstronnie oddziałują na ustrój, przyczyniając się w ten sposób do podnoszenia wydolności oraz sprawności fizycznej. W toku uprawianiu systematycznych ćwiczeń, zabaw i gier podnosi się wydolność wielu narządów i układów, głównie układu krążenia, oddechowego, ruchowego i przemiana materii; ponadto rozwija się sprawność motoryczna: siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja i gibkość ciała.(Joanna Maciaszek).
Atrakcyjność zajęć z piłką wynika z ich ogólnej dostępności, pojmowanej jako obszar aktywności umysłowej i ruchowej podejmowanej przez dzieci o różnym wieku, o różnym poziomie sprawności fizycznej i ruchowej, wreszcie o różnym poziomie sprawności intelektualnej- każdy może je wykonywać, wybierając takie, w których dziecko jest w stanie uczestniczyć lub dostosować do potrzeb. Dzieje się tak gdyż w zajęciach rezygnuje się ze zbyt rygorystycznego przestrzegania przepisów gry, dbając jednakże o zachowanie podstawowych zasad. Tak pojmowane przepisy nie tłumią twórczego działania, a umożliwiają wprowadzenie atmosfery swobody i radości. Ćwiczenia, zabawy i gry z piłką są zorientowane na indywidualny rozwój każdego dziecka, u którego oprócz wartości fizycznych kształtuję: umiejętności decyzyjne, empatię i asertywność, poczucie własnej wartości poprzez dobór treści, w których dominują wartości hedonistyczne, które istotnie rozładowują niekorzystne stany emocjonalne.(Tadeusz Rzepa).

 

Prowadzący: mgr Krzysztof Rydyński