Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Radosne Judo

Program zajęć ruchowo – rozwojowych z elementami judo dla dzieci w wieku przedszkolnym to zajęcia w przeważającej części opierające się na grach i zabawach ruchowych, co pozwala na wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe bazują na podstawowych ćwiczeniach z zakresu judo z elementami gimnastyki, z dużą ilością gier i zabaw ruchowych oraz ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową. Zajęcia z elementami judo dla najmłodszych powodują rozładowanie nadmiernej energii spowodowanej dużą aktywnością układu nerwowego charakterystyczną dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.

Gry i zabawy są jedną z najbardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych dla dzieci. Właściwe ukierunkowanie tej ulubionej formy ruchu może spowodować duży wzrost podstawowych sprawności ruchowych u dzieci takich jak: szybkość, zwinność, skoczność, koordynacji, celności. Współdziałanie w grupie w trakcie gier i zabaw kształtuje charakter dziecka, umiejętność zgodnej zabawy, odpowiedzialność indywidualną i grupową o raz umiejętność przegrywania i wygrywania.

Specyfika wykonywania ćwiczeń oraz różnorodność zabaw w dużym stopniu zwiększy zadowolenie i chęć uczestnictwa dzieci, wpłynie na aktywność ruchową, zapewni prawidłowy rozwój każdemu dziecku. Ćwiczenia ogólnorozwojowe pobudzają wszystkie partie mięśni. Judo to rozwój równomierny, a w okresie przedszkolnym to najlepsza gimnastyka korekcyjna. Jednym z głównych celów zajęć to nauka sztuki miękkiego padania, która skutecznie zapobiega występowaniu urazów w charakterystycznych dla dzieci w tym wieku wypadkach oraz kształtowanie strony psychicznej. Prowadzenie zajęć wykorzystujących filozofie sztuk walki wyrabia cechy charakteru jak: dyscyplina, umiejętność współpracy, szacunek dla siebie i współćwiczących, czy cechy wolicjonalne jak: wiara w osiągnięcie sukcesu, nieustępliwość w dążeniu do celu, cierpliwość, poczucie obowiązku.

Zajęcia ruchowo rozwojowe z elementami judo są bardzo dobrym przygotowaniem do uprawiania każdej dyscypliny sportu, a także receptą na wychowanie zdrowych i silnych dzieci zarówno fizycznie i psychicznie.

Jako przedszkole o charakterze prozdrowotnym dbamy o to, aby nasze dzieci polubiły ruch w każdej postaci i nabrały przekonania, że aktywny tryb życia jest warunkiem zdrowia i wszechstronnego rozwoju.

 

Prowadzący: mgr Mateusz Kuliński

 

 

4 – latki

 

5- latki

 

6 – latki