Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Nauka czytania i pisania

Nauka czytania i pisania metodą prof. B. Rocławskiego

W naszym przedszkolu przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania stosując metodą prof. Rocławskiego. Właściwe ćwiczenia rozpoczynamy już w najmłodszej grupie wiekowej, tj. u 3-latków. Zadania związane z przygotowaniem przedszkolaków do pisania i czytania służą ogólnemu kształceniu umysłowemu, emocjonalnemu i społecznemu. Celem tych zadań jest dążenie do rozwinięcia jak najwyższego poziomu sprawności analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetycznego-ruchowego.

Zgodnie z założeniami prof. B. Rocławskiego należy łączyć technikę płynnego czytania ze zrozumieniem z nauką pisania, a co za tym idzie dążyć do tego, aby nauka czytania postępowała jednocześnie z nauką poprawnego kreślenia i łączenia liter. Aby proces ten przebiegał sprawnie trzeba zadbać o właściwy rozwój mowy i motoryki ręki. Sprzyjają temu liczne ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe i manualne. Zdaniem autora nauka czytania powinna rozpocząć się wtedy, gdy ustali się poziom sprawności komunikowania się dziecka. Metoda ta opiera się na zasadzie indywidualizacji nauczania-jest ściśle powiązana z rozwojem dziecięcej sprawności językowej. Umożliwia to dziecku nabycie umiejętności czytania i pisania w dłuższym okresie, ale w sposób dla niego prawie niezauważalny. Praktyczna realizacja programu nauki czytania i pisania rozpoczyna się od ćwiczeń w składaniu wyrazów z sylab, morfemów i logatomów oraz rozkładaniu wyrazów na sylaby. Dzieci poznają najpierw wyrazy zawierające tylko litery podstawowe (jednej literze odpowiada jedna głoska). Istotne jest, aby dzieci na co dzień obcowały z całym 44-literowym alfabetem. Systematyczne poznawanie liter wyzwala u dziecka spontaniczną chęć pisania.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy opracowane przez autora klocki LOGO-swoisty ruchomy alfabet, zawierający litery pisane i drukowane-duże i małe. Po rozpoczęciu nauki czytania zachęcamy do globalnego rozpoznawania krótkich wyrazów o wysokiej frekwencji. Bierne poznawanie liter i dobre opanowanie techniki syntezy fonemowej (głoskowej) wyzwala chęć odczytywania wyrazów poprzez literowanie. Zapobiegamy temu zjawisku, ćwicząc czytanie techniką ślizgania się z literki na literką automatycznie kierując dziecko stronę czytania sylabami, czytania globalnego. Proponowany sposób nauki czytania i pisania wymaga od dziecka dobrej orientacji w przestrzeni. Od początku uczymy dzieci orientacji w schemacie własnego ciała-wskazywania miejsca, gdzie bije serce, gdyż jest ono punktem odniesienia podczas zapoznawania dzieci z lewą i prawą stroną ciała. Dobra orientacja w przestrzeni niezwykle ułatwia naukę pisania. Możliwość stosunkowo szybkiego opanowania umiejętności czytania i pisania znacznie zbliża do dziecka literaturę, jak również rozbudza jego zainteresowanie otaczającą rzeczywistością.