Zapraszamy na nasz profil!

Archiwum wpisów

Lut0 Wpisów
Mar0 Wpisów
Kwi0 Wpisów
Maj0 Wpisów
Cze0 Wpisów
Lip0 Wpisów
Sie0 Wpisów
Wrz0 Wpisów
Paź0 Wpisów
Lis0 Wpisów
Gru0 Wpisów

ABC kultury fizycznej

Przedszkole RADOŚĆ jest placówką, która dąży do promowania kultury fizycznej w środowisku lokalnym. Troskę o bezpieczeństwo i zdrowie oraz wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny dziecka traktujemy jako ważne zadania przedszkola i nauczycieli. Celem naszym jest przygotowanie dziecka do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Kierując się chęcią tworzenia warunków sprzyjających wyzwalaniu i rozwijaniu spontanicznej aktywności dzieci Rada Pedagogiczna opracowała program innowacyjny ABC kultury fizycznej w przedszkolu. Istotą tego programu jest wzbogacanie form zajęć ruchowych, które ma doprowadzić do zwiększenia ilości i zakresu zajęć oraz zabaw związanych z naturalną aktywnością ruchową dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Tworzenie warunków sprzyjających wyzwalaniu i rozwijaniu własnej aktywności i naturalnych predyspozycji ruchowych dzieci.

Nasz program zawiera propozycje wprowadzenia różnorodnych form aktywności ruchowej, obejmujących zestawy ćwiczeń ruchowych, gimnastyki korekcyjnej, tańca, rytmiki, zabaw z piłką, gimnastyki twórczej, dramy, zabawy relaksacyjne. Do organizowania i realizacji ćwiczeń i zabaw ruchowych wykorzystujemy mini salę gimnastyczną bogato wyposażoną w przyrządy, przybory i pomoce gimnastyczne. Nasze ogólne cele określone w programie koncentrują się wokół następujących założeń:

Organizowanie i wzbogacanie różnorodnych form zajęć ruchowych w przedszkolu jako stymulator wszechstronnego rozwoju dziecka.

Umiejętność rozpoznawania i dostrzegania mocnych stron u siebie i innych.

Nabywanie umiejętności demokratycznych form działania zbiorowego (zabawa, tolerancja, aktywność, kreatywność, samodzielność) jako przygotowanie do wszelkiej aktywności w życiu dorosłym.

Aby uniknąć niepożądanych i chaotycznych działań w procesie kształcenia i wychowania odwołujemy się do ogólnych zasad wychowania zdrowotnego.

Należą do nich zasady:

– aktywności (wykorzystywanie własnej aktywności dzieci do czynnego uczestnictwa w zajęciach),

– indywidualizacji (dostosowanie wymagań do możliwości rozwojowych dzieci),

– integracji różnych dziedzin wychowania i kształcenia w przedszkolu.

W pracy z dziećmi w naszej placówce stosujemy różnorodne formy, sprzyjające pełnej realizacji programu. Często wykorzystujemy propozycje metodyczne m. in. R. Labana, W. Sherborne, K. Orffa, Kniessów. Znaczną uwagę przykładamy do atmosfery wychowawczej panującej w przedszkolu. Dbamy o to, aby dziecko chętnie korzystało z bogactwa materialnego i aby było otoczone życzliwością, cierpliwością a także wyrozumiałością okazywaną przez nauczycieli, pracowników przedszkola i inne dzieci.