Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa w zajęciach na basenie

 

1.     Dziecko wchodzi do wody pod opieką jednego dorosłego opiekuna lub w przypadku zajęć grupowych pod opieką instruktora.

2.     Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do pływania przez dziecko.

3.     Dzieci do lat 3 pływają w specjalnych pieluchach przeznaczonych do pływania. Po zajęciach pieluchy zdejmujemy dzieciom w szatni.

4.     Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut (od września do czerwca).

5.     Karnet wykupuje się na 10 wejść. W przypadku nieobecności nie istnieje możliwość odrobienia zajęć.

6.     Karnet wykupuje się na konkretne dziecko. Nie ma możliwości przekazania karnetu innemu dziecku.

7.     Karnet dla dziecka + (1 dorosłego opiekuna) wykupuje się na konkretny dzień i godzinę.

8.     W trakcie 3 pierwszych tygodni można zrezygnować z zajęć. Następuje wtedy zwrot pieniędzy za niewykorzystane lekcje (wymagany jest paragon). Po tym czasie nie zwracamy pieniędzy za lekcje, na których dziecko było nieobecne, ani też nie są one odliczane przy opłacie za kolejny karnet.

9.     W przypadku nieobecności nie istnieje możliwość odrobienia  zajęć.

10.     Przed wejściem na basen obowiązuje zmiana obuwia. Osoby oczekujące mogą obserwować zajęcia z ławek ustawionych przy niecce.

11.  Karnet należy wykupić najpóźniej w dniu pierwszych zajęć każdego cyklu.

12.   Nie wykupienie kolejnego karnetu w dniu pierwszych zajęć następnego cyklu powoduje iż cena za zajęcia będzie jak w przypadku wykupienia pierwszego karnetu.

13.  Nie wykupienie karnetu na dzień przed drugimi zajęciami następnego cyklu skutkuje skreśleniem dziecka z zajęć na basenie.

14.  Bilet jednorazowy można wykupić jeden raz.

 

Wykupienie karnetu uważa się za zaakceptowanie niniejszego regulaminu.