Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Oswajanie dzieci z wodą

Oswajanie dzieci z wodą – rola rodziców

Postawa rodziców ma spory wpływ na efekty nauczania pływania. To, że fizycznie nie uczestniczą w zajęciach nie jest decydujące.  Konsekwencja wychowawcza i klimat wzajemnych kontaktów między rodzicami i dziećmi sprzyja procesowi nauczania. Instruktorzy pływania potrafią wyraźnie wskazać dzieci, których niewłaściwe nastawienie do zajęć, nieumiejętność słuchania poleceń, niedokładność wykonywania ćwiczeń, są zasadniczą przeszkodą dla ich postępów. Rodzice i wychowawcy kształtują nastawienie dziecka do konkretnych obowiązków, mają znaczący wpływ na to czy dzieci potrafią właściwie reagować i podporządkować się poleceniom wychowawcy. Kiedy zaczynamy nauczać pływania sportowego to wszechstronne oswojenie powinno już być zakończone, ale w indywidualnych przypadkach nie zawsze tak jest. Czasami dzieci młodsze / szczególnie 6,7- letnie / jeszcze długo mają problemy z opanowaniem techniki kraula na grzbiecie. Powodem jest nadmierne napięcie mięśniowe wywołane lękiem przed zachlapaniem twarzy.

W każdej grupie będą także dzieci lepiej i słabiej pływające na skutek różnic rozwoju biologicznego i motorycznego. Tym słabszym mogą pomóc rodzice, szczególnie wtedy  gdy dziecko z różnych powodów ma dłuższą przerwę w zajęciach na basenie. Warto wtedy poćwiczyć z dziećmi w domu np. intensyfikując ćwiczenia oswajania twarzy i wydechu do wody podczas kąpieli. Każda technika pływania wymaga trochę innych ćwiczeń, które regularnie powtarzane mogą znacząco wpłynąć na efekty nauczania. W takim przypadku rodzice w dalszym ciągu mogą we własnym zakresie pomagać dziecku.

 

Opracowanie:

                                                                               Krzysztof Rydyński, Karina Golczyk

                                                                                         (instruktorzy pływania)