Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Przedszkolny Przegląd Twórczości Plastycznej „Wielkanocna przygoda”

PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ ILUSTRACJA DO KSIĄŻKI

„Wielkanocna przygoda”

 

Celem konkursu jest:

– doskonalenie uzdolnień plastycznych poprzez poszukiwanie ciekawych, różnorodnych rozwiązań plastycznych

– rozwijanie kreatywności dzieci

– zaprezentowanie swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców

– zachęcanie rodziców do wspólnej pracy z dzieckiem.

 

Zasady uczestnictwa:

1.   Przegląd skierowany jest do dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Radość” w Bydgoszczy.

2.   Zadaniem dzieci jest stworzenie  przy pomocy rodziców lub opiekunów ilustracji do książki o tematyce wielkanocnej np. „Przygoda kurczaczka ”, „Jak zajączek pisanki malował”, „Wełniany baranek”. Praca musi zawierać tytuł!

3.   W przeglądzie mogą wziąć udział przedszkolaki w wieku 4, 5 i 6 lat oraz ich rodzice.

4.   W przygotowanej pracy plastycznej (ilustracji) musi być widoczny wkład dziecka!

5.   Format pracy A4, technika wykonania dowolna.

6.   Każda praca powinna zawierać etykietę z następującymi danymi:

– imię i nazwisko oraz wiek dziecka

– grupa, do której uczęszcza dziecko

– tytuł pracy

– informacja z kim została wykonana praca.

Wzór:

Katarzyna Kowalska 6lat, gr. IV

„Przygoda kurczaczka”

Praca wykonana z mamą i tatą.
 

7.   Prace należy dostarczyć do nauczycieli grup do dnia 29 marca 2021 roku.

8.   Każde dziecko może wykonać tylko jedną pracę.

9.   Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na gazetce w holu przedszkola, później zwrócone zostaną autorom.

10.   Dla uczestników przeglądu przewidziana jest niespodzianka.

11.   Koordynatorem konkursu są mgr Ewelina Osińska i mgr Ewelina Szkaradek.

Comments are closed.